ځان ارزونه

ځان ارزونه: د لوړو زده کړو وزارت د اعتبار ورکوونې پروسې یوه برخه ده چې یوه تحصیلي مؤسسه یې د یاد وزارت د مسلکي کتونکو ټیم ته د ارزیابۍ او اعتبار ورکونې په منظور د راپور په شکل وړاندې کوي.

هدف یې: د پوهنتون اداره له پوهنځيو، علمي او اداري پروگرامونو، زېربناوو او لاسته راوړنو څخه خپله ارزونه په دې موخه ترسره کوي، ترڅو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د کیفیت د تضمین او لوړونې ټاکل شوي معيارونه پوره او اعتبار ترلاسه کړي.

د ځان ارزونې پروسې پایلې

د یادې پروسې په پایله کې تحصیلي مؤسسه کولای شي چې:

۱ – پرېکړه وکړي چې د اعتبار ورکوونې پروسې لپاره ټاکل شويو معیارونو ته نمرې ورکړي.

۲ – ورکول شويو نمرو ته توضیحات ورکړي.

۳ – داسې اسناد او شواهد وړاندې کړي چې د معیارونو توضیحات او څرګندونې تاییدې کړي.

۴ – په راپور کې باید داسې کاري پلان وړاندې شي چې د اصلاح وړ برخې سمون روښانه کړي.

۵ – په پای کې دا ټول موارد د ځان ارزونې په راپور کې ثبت کړي.