Home / پيغامونه

پيغامونه

پيغامونه

بسم الله الرحمن الرحیم د رئيس پيغام د انساني ټولنو ماهيت د علمي روزنو په فکري ګوهر جوړ او له همدې لارې د پرمختيا او لوړتيا له تسکينوونکي ډاډ، خپلو ظرفيتونو ته وده ورکوي. د نننۍ نړۍ برلاسي ملتونه هغه دي چې ځانونه يې د معنوي بنسټونو په شتون سمبال …

بشپړ